Protetyka, odbudowa brakujących zębów
(także u pacjentów z chorobą przyzębia)

     W przypadku całkowitej utraty zęba lub wielu zębów istnieje wskazanie do uzupełnienia powstałej „luki” przy użyciu jednej z dostępnych obecnie metod odtwórczych.

     Stosowane są różne metody postępowania protetycznego począwszy od klasycznych protez tzw. ruchomych – szkieletowych, akrylanowych (także natychmastowych, wykonywanych przed ew. ekstrakcją zęba), przy całkowitym i częściowym braku uzębienia, aż po skomplikowane, precyzyjne odbudowy protetyczne oparte na zachowanych zębach lub/i wszczepach zębowych takie jak korony i mosty porcelanowe.

    Kiedy chcemy oszczędzić zachowane zęby i uzupełnić w ich sąsiedztwie 1 lub maksymalnie 2 brakujące, możemy wykonać konstrukcję opartą na włóknach szklanych i adhezji materiałów kompozytowych czyli tzw most adhezyjny (przyklejany do sąsiednich zębów)

    Odbudowa odłamanej lub zniszczonej korony zęba przy zachowanym zdrowym, wyleczonym endodontycznie korzeniu pozwala na wykonanie odbudowy z wykorzystaniem wkładów koronowo- korzeniowych zarówno indywidualnych odlewanych ze stopów protetycznych jak i tych „gotowych” z włókien szklanych. Pozwala to na szybkie i bezinwazyjne „odzyskanie” uśmiechu.

Close Menu